Годишен планер 2024 (Дигитален продукт)

Годишен планер за 2024 во дигитална форма со страници со различна содржина. Дигиталниот планер го добивате во PDF формат и е наменет за сопствено принтање на страниците во зависност од вашите потреби.

Содржина:

Годишен планер

Страница за месечно планирање

Страница за неделно планирање

Страница за следење на добри и лоши навики

100 ден