Годишен планер 2023 во кутија

Годишен планер во кутија со страници со различна содржина:

  • Годишно планирање
  • Страници за месечно планирање
  • Страници за неделно планирање
  • Страници за следење на добри и лоши навики

500 ден