ПРЕПЛЕТ ПЛАНЕР 2024

Годишен планер со страници со различна содржина:

  • Годишно планирање
  • Страници за месечно планирање
  • Страници за неделно планирање
  • Страници за следење на добри и лоши навики

Димензии: 21х26cm

450 ден