Мини подарок – HOT STUFF

Луто чили пиперче на честитка со натпис <YOU’RE HOT STUFF>, спакувано во дизајнирано плико.

Подарете го на личност со жежок изглед и карактер!

ADD A LITTLE CONFETTI TO YOUR DAY!

150 ден