Купи!

Неизмерна љубов

Метро на картичка со натпис <ОВА НЕ Е ОБИЧНА, ОВА Е НЕИЗМЕРНА ЉУБОВ>. Спакувано во дизајнирана кутија во форма на бонбона со натпис <YOU’RE A REALLY BIG DEAL>.

Подарете го на личност со која делите длабоки чувства!

150 ден