Постер – BELIEVE YOU CAN

Постер со илустрација и натпис <BELIEVE YOU CAN AND YOU ARE HALF WAY THERE>

 

*дизајн ПРЕПЛЕТ 2022*

100 ден