Постер – EVERYTHING HAS BEAUTY

Постер со илустрација и натпис <EVERYTHING HAS BEAUTY, BUT NOT EVERYONE CAN SEE IT>

 

*дизајн ПРЕПЛЕТ 2022*

100 ден