Teфтер – Draw Your Mind

Тефтер со натпис: DRAW YOUR MIND, со корица на која што може да се црта. Тефтерот има бели листови и внатрешен џеб за молив или пенкало.

Порака на молив: Collect beautiful moments.

Димензии: 10,5х19,5cm

350 ден