Teфтер – You Are The Greatest Project

Тефтер со натпис: YOU ARE THE GREATEST PROJECT YOU WILL EVER WORK ON. Тефтерот има бели листови и внатрешен џеб за молив или пенкало.

Порака на молив: Collect beautiful moments.

Димензии: 10,5х19,5cm

350 ден