Teфтер – Тон мисли во мојот тефтер

Тефтер со натпис: ТОН МИСЛИ ВО МОЈОТ ТЕФТЕР. Тефтерот има бели листови и внатрешен џеб за молив или пенкало.

Порака на молив: Collect beautiful moments.

Димензии: 10,5х19,5cm

350 ден