Ти можеш… – семе за цвеќе

Серија на подароци кои ја возвишуваат жената  <Ти си храброст, ти си сила, ти си моќ!>.

Семе за цвеќе на картичка со илустрација, спакувано во дизајнирана кутија и натпис <Ти можеш полиња да расцутиш!>.

400 ден