Ти можеш… – обетки

Серија на подароци кои ја возвишуваат жената  <Ти си храброст, ти си сила, ти си моќ!>.

Рачно изработени обетки на картичка со илустрација, спакуван во дизајнирана кутија и натпис <Ти можеш волшепства да создадеш!>.

450 ден